Be SpectACTive!Kreativní Evropa

Be SpectACTive! je network sedmi evropských kulturních organizací a tří výzkumných institucí, který je podpořen programem Kreativní Evropa na léta 2014–2018.
Be SpectACTive! rozvíjí a nabízí nové cesty k participaci diváků na chodu divadla a zároveň přináší skvělé příležitosti českým umělcům pracovat v profesionálních podmínkách na zahraničních tvůrčích rezidencích.

Více na Be SpectActive!

 

 

Be SpectACTive!

Be SpectACTive!Kreativní Evropa

Be SpectACTive! je network sedmi evropských kulturních organizací a tří výzkumných institucí, který je podpořen programem Kreativní Evropa na léta 2014–2018.
Be SpectACTive! rozvíjí a nabízí nové cesty k participaci diváků na chodu divadla a zároveň přináší skvělé příležitosti českým umělcům pracovat v profesionálních podmínkách na zahraničních tvůrčích rezidencích.

Více na Be SpectActive!

 

 

Divácká porota 4.etapa

Divácká porota ČTP 2018

Váš názor nás maximálně zajímá!

V rámci evropského projektu aktivního diváctví Be SpectACTive! je od roku 2016 ustavena Divácká porota, složená z laické veřejnosti, která ze všech přihlášených děl doporučí tři k uvedení na ČESKÉ TANEČNÍ PLATFORMĚ. Bude-li se výběr Divácké poroty lišit od výběru Dramaturgické rady, budou i tak tato díla uvedena.

Porotci z řad diváků se seznámí s přihlášenými díly a zúčastní se setkání s vybranými členy odborné Dramaturgické rady v divadle PONEC.

Na co se můžete těšit jako člen Divácké poroty?

-          Diskuse s organizátory festivalu, dramaturgy, umělci, novináři
-          Účast na otevřených zkouškách
-          Debaty ke zhlédnutým představením

Kromě možnosti ovlivnit program ČTP a vhledu do práce Dramaturgické rady získají členové Divácké poroty i další lákavé výhody:

  • Nepřenosnou 50% slevu na všechna představení přihlášená na ČTP 2018
  • Členství v Klubu diváků divadla PONEC
  • Účast na diskusních setkáních se členy Dramaturgické rady  výběru na ČTP 2018
  • 1 nepřenosnou vstupenku na vybraná 3 představení v rámci ČTP 2018
  • min. 1 nepřenosnou vstupenku na představení po diskusních setkáních v divadle PONEC

Co očekáváme:

  • Aktivní účast na představeních a diskusích
  • Zájem zhlédnout videa děl, která nelze vidět živě, a hlasovat o TOP3

Termíny setkání:

11. 10. Studio ALTA v 18:00

3. 11. , 18. 11., 14. 12.

Více informací a kontakt: Michaela Příkopová - michaela.prikopova@tanecpraha.eu

Více o projektu....
V rámci evropského projektu aktivního diváctví Be SpectACTive! je od roku 2016 ustavena Divácká porota, která ze všech přihlášených děl doporučí tři k uvedení na ČESKÉ TANEČNÍ PLATFORMĚ. Bude-li se výběr Divácké poroty lišit od výběru Dramaturgické rady, budou tato díla uvedena zvlášť.
 
4 letý projekt s podporou programu Kreativní Evropa (2014 - 2018)
 
→ active spectatorship – aktivní diváctví
→ umělecké rezidence na podporu tvorby
→ výzkum a networking

Divácká porota ČTP

 

 Kontakt: Michaela Příkopová - michaela.prikopova@tanecpraha.eu

Be SpectACTive!

 Kreativní evropa

Divácká porota 3. etapa

Divácká porota ČTP 2017

Divácká porota úspěšně odhlasovala výběr děl pro festival ČESKÁ TANEČNÍ PLATFORMA 2017. Od podzimu se diváci scházeli a debatovali o představních, umělcích a jejich tvorbě a řešili, co znamená kvalita díla, jaké prvky jak působí na diváka a kam se český současný tanec vyvíjí. Setkali se i s redaktory našich hlavních tanečních médií - Taneční zóna a Taneční aktuality - probírali práci recenzentů a kritiků a jejich styl hodnocení. Mezi pravidelnými setkáními samozřejmě navštěvovali jednotlivá představení osobně, aby umělecký dojem vyvolal kompletní zážitek. 

Porotota pro ČESKOU TANEČNÍ PLATFORMU 2017 vybrala tato představení:

Švihla - Tereza Hradilková a kol.

Study - Holektiv

L / One of the Seven - ME-SA, Andrej Petrovič

Divácká porota 2. etapa

Diváckou porotu pro sezónu 2015/2016 tvořila skupina 11 aktivních diváků, kteří chodili na pravidelná setkání a diskutovali o představeních. Celkem shlédli 35 děl přihlášených na ČESKOU TANEČNÍ PLATFORMU 2016, a to buď přímo v divadlech a nebo na video záznamu. Po několika diskuzích probíhajících nejen mezi členy poroty, ale i s dalšími odborníky ze světa tance či přímo tanečníky, vybrali v lednu 3 představení pro ČTP 2016. 
Jejich výběr se kromě jednoho představení shodoval s rozhodnutím odborné poroty. Vybraná díla poté mohla shlédnout i široká veřejnost v rámci dubnového festivalu.
Jednalo se o tato přestavení:

 

 

 

1. etapa

únor – květen 2015

Zapojte se do přípravy programu v divadle Ponec

Můžete také nahlédnout zblízka do tvůrčího procesu českých i zahraničních umělců.
Tanec Praha / Ponec – divadlo pro tanec se podílí na experimentu devíti evropských kulturních organizací a tří výzkumných institucí, které spojuje projekt BeSpectACTive! podpořený programem Kreativní Evropa na léta 2014 – 2018.

Projekt otevírá a zkoumá nové cesty práce s publikem, a to několika různými způsoby, například otevřenými zkouškami či diskusemi nad dramaturgií divadel. Zároveň přináší významné příležitosti českým profesionálním tanečním umělcům zapojit se do mezinárodních koprodukcí a získat solidní podmínky pro tvůrčí rezidence v zahraničí.

Novým způsobem práce divadel s veřejností (audience development) je tzv. participativní plánování – „participatory planning“. Zveme diváky, kteří se aktivně zajímají o tvorbu programu v našem divadle, aby se pravidelně setkávali s uměleckým vedením divadla, diskutovali nad konkrétními díly a podělili se o své pocity a názory. Mají tak šanci podílet se na výběru z bohaté nabídky děl.
První série workshopů s diváky se věnuje programu Evropských tanečních laboratoří, které jsou součástí festivalu TANEC PRAHA. Díla zařazená do Evropských tanečních laboratoří se vybírají z prioritních TOP20 mladých choreografických talentů evropské taneční platformy Aerowaves (www.aerowaves.org).
Workshopybyly otevřeny zdarma každému, studentům stejně jako seniorům, naprostým laikům ale i profesionálům, všem, kdo se chtěli dovědět více o zákulisí divadla a procesech v pozadí.

 

České rezidenční projekty

Češi jsou nejúspěšnějšími umělci v projektu Be SpectACTive! a získávají tak výraznou podporu nových tvůrčích projektů včetně rezidencí v zahraničí! Díky velmi dobře zpracovaným projektům již získali v networku financovaném z Kreativní Evropy příspěvek na tvorbu 2 menších a 2 větších projektů, které jsou základem nových představení! Jejich společným jmenovatelem je proces tvorby zameřený na práci s veřejností.
Michal Záhora/NANOHACH již úspěšně uvádí dílo DEVOID, které vznikalo na tvůrčích rezidencích v rumunském Sibiu a italském Sansepolcru a uvedl ho v Itálii, Čechách a ve Slovinsku. Téma představení vyplynulo z rozborů dopisů, které přinesli účastníci workshopů, které Michal Záhora vedl.
Tanečnice a choreografka Barbora Látalová spolu se Zdenkou Brungot Svítekovou připravily projekt DIFFERENT?! v dubnu 2016. Interaktivní představení pro dospělé založené na osobních zkušenostech účastníků z řad diváků, se kterými umělci pracovali během svých rezidencí v Praze, Budapešti a Lublani. Na představení pracovli špičkoví tanečníci z nichž většina má dlouholetou zkušenost s působením v zahraničí, např. Kateřina Dietzová, Daniel Raček či KimJun Wan (Farma v Jeskyni).
Na podzim roku 2015 se k vybraným umělcům v koprodukcích Be SpectACTive! přidali Tereza Hradilková s Klárou Alexovou a Einat Ganz (projekt na rok 2016). Projekt OTHERLANDS se zabývá působením společenského prostředí na člověka. Konkrétně na ženy v cizím kulturním prostředí a jejich roli v něm. Jak je tento vliv odlišný, jak se v něm ženy pohybují, vyvíjejí a jaké to má důsledky.

A v neposlední řadě Viliam Dočolomanský/Farma v jeskyni s novou tvůrčí vizí na rok 2017. Viliam Dočolomanský se tentokrát rozhodl postavit se do role hudebního skladatele. Skrze hudbu chce zformulovat a vyjádřit inspiraci ze setkávání s tanečníky a rozvíjet tak svou obvyklou práci novým směrem.

„Žádný z osmi partnerů networku nemá tolik úspěšných umělců, vysoká kvalita a promyšlenost českých projektů je jednoznačně znát, někteří partneři zatím uspěli pouze s jedinou nabídkou a my už máme čtyři... Vážím si práce našeho týmu, který velmi úzce spolupracuje s každým osloveným umělcem, což vysoce oceňuje také výzkumný tým networku," dodává Yvona Kreuzmannová.