Autorem vizuálu divadla PONEC pro 17. sezónu je studio DRUŽINA

Naše kampaň k 17. sezóně se pomalu klube na svět. Sérii měsíčních vizuálů našeho divadla opět vytvořilo kreativní studio DRUŽINA. Nová sezóna přináší sérii klíčových představení. Každé z nich nese jiné téma, každé z nich charakterizují určité principy a hodnoty, s nimiž se diváci mohou ztotožnit.

Měsíční vizuály ve svých variantách představují tato hlavní témata, jsou výtvarnou adaptací stěžejních motivů jednotlivých představení.

Tanec se tak stává základem pro metaforu, která má za cíl přetavit často prchavý pohyb do statického obrazu. V jednotlivých obrazech jsou zachyceny tančící bytosti,
které svým tělem, výrazem a barevností zobrazují klíčové motivy svobody, divokosti, odhodlání, života, moci, fantazie a času.

Zdrojem inspirace jsou představení KOREKCE, La Loba, Švihla, GUIDE, Collective Loss of Memory, Karneval zvířat a Momo.

Máme radost a děkujeme!

 
 

Tanec Praha