Zemřel taneční dramaturg, libretista, kritik a publicista Vladimír Vašut

Milý Vladimíre!

Dovol, abych Ti poděkovala za veškerou inspiraci a nadhled, s nímž jsi tak zásadně ovlivnil můj vstup do tanečního světa. Nepochybně díky své otevřenosti i zdravé ironii jsi se dožil krásných téměř 86 let, aby ses opět přidal k Pavlu Šmokovi... 

Byla to právě vaše společná práce – představení Záskok a mnohá další – kterými jste mě definitivně chytili do křehkých sítí Terpsichory. Pak jsi mi dal nejednu cennou radu, když jsem se odhodlala k přijímačkám na AMU, abys mé přijetí nezapomenutelně okomentoval: tak nevím, jestli ti mám gratulovat nebo kondolovat.

Měl jsi pravdu, taneční kritik se sotva uživí, dramaturg je považován za přepych, tak jak se takový „taneční vědec“ vlastně protlouká životem?! Tobě se to dařilo ve své době zcela výjimečně – chapeau! Byl jsi k tomu vždy nepřehlédnutelný elegán, a tak mi dovol stylově pozvednout sklenku dobrého vína s krásnou vzpomínkou...

Yvona Kreuzmannová

foto: soukromý archiv manželů Vašutových

Tanec Praha